Genel Müdürlüğümüzce Verimlilik Yerinde Gözlemci Eğitimi Gerçekleştirildi

20 Kasım 2021