Genel Müdürlüğümüzce Verimlilik Yerinde Gözlemci Eğitimi Gerçekleştirildi
05 Ağustos 2021

       Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinin etkinlik ve verimliliğinin değerlendirilmesi, var olan sorunların ve çözümlerin ortaya konması amacı ile en az yılda bir defa olmak üzere 31057445.44-9-171 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirmesi Hakkında Yönerge” hükümlerine istinaden Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde verimlilik yerinde değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

         Yönerge gereği, Verimlilik Gözlemcilerinin Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan “Gözlemci Eğitimi”ni almış personelden oluşması zorunludur.

        
Bu kapsamda gözlemci bilgileri güncellenmiş ve Bakanlık hedefleri doğrultusunda verimlilik yerinde değerlendirmelerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile gözlemci adaylarına 27-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında online “Verimlilik Yerinde Gözlemci Eğitimi” gerçekleştirilmiş olup eğitim sonrası yapılacak sınavın tarihi ayrıca duyurulacaktır.

 

Eğitim Sunumları;


Verimlilik Yerinde Değerlendirme Sistemi
Yönetici Takip Ekranları
Teknik Hizmetler
Sterilizasyon ve Ameliyathane Hizmetleri
Poliklinik Hizmetleri
Palyatif Bakım Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
Klinik Mühendislik Hizmetleri
İtiraz Süreci
Görüntüleme ve Servis Hizmetleri
Genel Değerlendirme Hastaneler
Eczacılık Hizmetleri Yönetimi Boyutu
Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri
TPN Solüsyonu Dolum Üniteleri
Eczacılık Medikal Depo ADSM ADSH
Eczacılık Hizmetleri İyileştirme Süreci
Doğumhane ve Yoğunbakım Hizmetleri
Diş Protez Laboratuvar Hizmetleri
Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları
Biyomedikal Depo
Ayniyat Depo
ADSM ADSH Yönetici Takip Ekranları
ADSM ADSH Poliklinik Hizmetleri
ADSM ADSH Görüntüleme Hizmetleri
ADSM ADSH Genel Değerlendirme
ADSH Sterilizasyon Hizmetleri
ADSH Servis Hizmetleri
ADSH Ameliyathane Hizmetleri
Acil Servis Hizmetleri