İtiraz Başvuru Süreci
10 Mart 2020

Sağlık tesislerinin Verimlilik Yerinde Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra,sonuçları görebilmeleri için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sistem kontrolü yapılması gerekmektedir. Sonuçların görünmesinden itibaren 15 gün içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile aşağıdaki İtiraz Başvuru Formunun doldurularak üst yazı ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Formda belirtilen başlıkların doldurulup doldurulmadığı,
İtiraz edilen unsurun gerekçesinin kanıta dayalı olarak (resim, belge, vb.,) belgelendirilip belgelendirilmediği,
Formun excel formatında gönderilip gönderilmediği kontrol edilmelidir.

Yerinde Değerlendirme İtiraz Başvuru Formu.xlsx
VYD 2019 Yönerge