Verimlilik Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları Değerlendirme Rehberi
30 Ekim 2018

Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberinde yer alan muhasebe ve bütçe uygulamaları sorularının değerlendirilmesine yönelik hazırlanan rehbere aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

Verimlilik Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları Değerlendirme Rehberi