Sağlık Tesisleri Verimliliği; Değişim ve Dönüşüm
10 Temmuz 2023

       Gelişen teknoloji ve pandemi sonrası ihtiyaçların değişmesi, verimlilik değerlendirmelerinde yeniliği gerektirmiştir. Ölçülebilir, kanıta dayalı, nicel, güncel, kesin, sisteme dayalı ve uzaktan erişilebilir parametlerle merkezi ve yerinden değerlendirme ihtiyacı doğmuştur.

      Sağlık tesisi tarafından gönderilen verilerin kontrolü hedefe ulaşmada en önemli unsurdur. Verimlilik değerlendirmeleri ölçülebilir kriterlerle Bakanlığımızın elektronik veri tabanları üzerinden (SİNA, TDMS, MKYS, TSIM vb.) elde edilecek şekilde belirlenmiştir.

      SİNA sistemi üzerinden sağlık tesislerinin verimliliğini ölçmeye yönelik merkezi değerlendirme çalışmaları devam ederken verimlilik değerlendirme sunumu ile sağlık tesisi ve il yöneticilerimizin de katılımı ile Bakanlığımız toplantı salonlarında il değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.

       Bu değerlendirmelerde davet edilen sağlık tesislerimizin özellikle tıbbi ve mali alanlarda verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

     Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge değişikliği çalışması tamamlanma aşamasındadır. Verimlilik kriterleri ve hastane verilerinin takip edilmesine imkân sağlayan “Yönetici Takip Ekranlarında” da güncelleme çalışmaları tamamlanmak üzeredir.