overlay

İl Sunumlarının Yerinde Değerlendirme Sistemine Yüklenmesi

         Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetlerinde mevcut durum tespiti, problemlere yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulması ve sağlık hizmetlerinin yerinde görülmesi amacı ile Bakanlığımız üst yönetiminin illere yapacağı ziyaretlerde sunulmak üzere, sağlık hizmetleri değerlendirme powerpoint, word sunum şablonu ve şablon içinin doldurulmasında kullanılacak Sunum Rehberi hazırlanmıştır.

           İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sunum şablonunun ve word formatının rehberde yer alan talimatlar doğrultusunda doldurulması ve (https://tkhkvyd.saglik.gov.tr) linkte bulunan formata uygun şekilde ayda bir Verimlilik Yerinde Değerlendirme Sistemine yüklenmesi gerektiği 19.09.2019 tarihli ve 31057445-060.07.99-E.378 sayılı “İl Sunumlarının Yerinde Değerlendirme Sistemine Yüklenmesi” konulu yazımız ile illere bildirilmiştir.

          Ayrıca sunum şablonunda bulunan verilerin analizlerinin ve bu verilere ait yorumların ekte iletilen word dosyasındaki başlıklara uygun olarak periyodik aralıklarla güncellenmesi ve yeni güncellemelerinde söz konusu link aracılığı ile sisteme yüklenmesi gerektiği de belirtilmiştir.

            Ancak sistem üzerinden yapılan değerlendirmede bazı illerin hiç giriş yapmadığı, bazı illerin güncelleme yapmadığı ve bazı illerimizin de eksik ayları olduğu tespit edilmiş olup, konu hakkındaki tabloda altta yer almaktadır.

           Bu nedenle söz konusu tablonun İl Sağlık Müdürlüklerinin ilgili birimlerince incelenerek 2019 yılı için eksik sunum ve bilgi dosyalarının bir an önce sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ocak 2020 den itibaren sisteme yüklenecek olan İl Sunumları 3 aylık periyodlarda yılda 4 kez ve (https://tkhkvyd.saglik.gov.tr) linkinde bulunan güncel örnek sunum dosyası indirilerek doldurulup yüklenecektir.

2019 Aralık Ayı İl Sunumu Yüklemeyen İller Listesi

Verimlilik_İl_Sunum_Giriş_Yapan_Yapmayan_06_03_2020.pdf