overlay

İl Sunumlarının Sisteme Yüklenmesi Hk.


İlinizde sunulan sağlık hizmetlerinde mevcut durum tespiti, problemlere yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulması ve sağlık hizmetlerinin yerinde görülmesi amacı ile Bakanlığımız üst yönetiminin yapacağı ziyaretlerde sunulmak üzere, “İl Değerlendirme Sunumu” ile sunumun hazırlanmasında yardımcı olacak  “İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Sunumu Rehberi” hazırlanmıştır. Sağlık tesisleri tarafından hazırlanan İl Sunumlarının ve Sağlık Müdürlüğü İl Sunum Y
orumlarını içeren world dosyalarının 25.10.2019 tarihine kadar https://tkhkvys.saglik.gov.tr adresine giriş yaparak yüklemeleri gerekmektedir.