overlay

İl Sağlık Müdürlüğünün Dikkatine!


İl Değerlendirme Sunumu

İlinizde sunulan sağlık hizmetlerinde mevcut durum tespiti, problemlere yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulması ve sağlık hizmetlerinin yerinde görülmesi amacı ile Bakanlığımız üst yönetiminin yapacağı ziyaretlerde sunulmak üzere, “İl Değerlendirme Sunumu” ile sunumun hazırlanmasında yardımcı olacak  “İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Sunumu Rehberi” hazırlanmıştır.Hazırlanan sunum ve rehber ihtiyaçlar doğrultusunda Daire Başkanlığımız tarafından güncellenecektir.
İl sağlık müdürlüğü tarafından aylık hazırlanacak olan sunum bir önceki ayın verilerini içerecek şekilde olacaktır. Örneğin: Eylül ayı sunumu, Ağustos ayı sonu verileri ile hazırlanacaktır.
Ayrıca sunum içeriği, İl sağlık müdürlüğü koordinasyonunda,  ilde bulunan sağlık tesislerinin başhekimleri, kamu başkanı ve il sağlık müdürü tarafından yorumlanarak “Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Raporu” oluşturulacaktır.
Hazırlanan “İl Değerlendirme Sunumu” ile “Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Raporu” https://tkhkvys.saglik.gov.tr adresine İl Sağlık Müdürlüğünde görevli kullanıcı tarafından  “İl Sunum Dosyalarının Yüklenmesi” dosyası doğrultusunda yüklenecektir.

Not: Güncelİl Değerlendirme Sunumu”na  https://tkhkvys.saglik.gov.tr adresinden İl sağlık Müdürlüğünde görevli kullanıcı girişi ile ulaşılabilir.

Dağıtım Yazısı 
il sunumu rehberi pdf
il sunumu_
Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Raporu