overlay

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerinin Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Başvuru Süreci


Sağlık Bakanlığınca yayınlanan 2019/10 sayılı Genelge ile sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılması yeniden düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre 3. Basamak sağlık kuruluşları 3A ve 3B grubu hastaneler olarak iki grupta tanımlanmıştır. Üçüncü basamak hastanelerin basamaklandırıldıkları grupta devam edebilmeleri için hastanenin TÜSEB veya Bakanlıkça onaylanmış uluslararası akreditasyon kuruluşlarından hastane akreditasyonuna sahip olması gerektiği “Üçüncü Basamak Hastaneleri İzleme ve Değerlendirme Kriteri” olarak belirlenmiştir. 
Sağlık tesisleri Genel Müdürlüğümüzün onayı olmadan akreditasyon başvurusunda bulunmamalıdır. Sağlık tesislerinin Ulusal ve Uluslararası tüm akreditasyon başvuruları öncesinde; son bir ay içerisinde ilgili akreditasyon sisteminin standartları esas alınarak yapılan “Öz Değerlendirme Sonuç Raporu” ve ekte bulunan “Sağlık Tesisi Akreditasyon Başvuru Formu” nun doldurularak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile göndermeleri ve Genel Müdürlüğümüzün onayını müteakip akreditasyon sürecini başlatmaları gerekmektedir.  Akreditasyon süreci ile ilgili dağıtım yazısı ve Sağlık Tesisi Akreditasyon Başvuru Formu  için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

 
Sağlık Hizmeti Sunucuları Akreditasyon Süreci_.pdf

Sağlık Tesisi AkreditasyonBaşvuru Formu.pdf