Verimlilik Standartları Geliştirme Birimi
30 Eylül 2019

  1. Verimlilik uygulamaları hakkında uluslararası standartların araştırılması ve bu standartlara yönelik ARGE çalışmalarının yürütülmesi,
  2. Sağlık tesislerinin yerinde değerlendirilmesine ilişkin kriterlerin oluşturulması ve revize edilmesi, hizmetin etkin ve verimli sunumuna yönelik, değerlendirmeye yardımcı göstergelerin belirlenmesi ve geliştirilmesi,
  3. Verimlilik yerinde değerlendirme soru listesi ve rehberinin revizyon çalışmalarının yürütülmesi.
  4. Sağlık hizmetinin sunumunda verimliliğin sürekli geliştirilmesine ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
  5. Verimlilik değerlendirmesine ilişkin güncel uygulamaların takip edilmesi,