Verimlilik Analiz Birimi
30 Eylül 2019

  1. Değerlendirilen sağlık tesislerinin “Verimlilik Yerinde Değerlendirme Soru Listesi” kapsamında takibinin ve analizinin yapılması,
  2. Analiz raporlarının sağlık tesisleri arasında karşılaştırmasının yapılarak yayınlanması,
  3. Analiz sonuç raporlarının ilgili sağlık tesisleri ve Daire Başkanlıkları ile paylaşılması,
  4. Verimlilik uygulamaları ve değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapının kurulması,
  5. Yerinde değerlendirme dışında kalan sağlık tesislerine ait verilerin, verimlilik açısından analizinin yapılması.