Verimlilik Yerinde Değerlendirme Birimi Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2018

Verimlilik Yerinde Değerlendirme Birimi


Verimlilik Yerinde Değerlendirme Birimi

  1. Sağlık tesislerinin yerinde değerlendirilmesine dair kriterlerin oluşturulması
  2. Verimlilik gözlemci adaylarına teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi.
  3. Yıllık  Yerinde Değerlendirme Planının hazırlanması.
  4. Sağlık tesislerinin yerinde değerlendirilmesinde görevlendirilen verimlilik gözlemcilerinin organizasyonunun sağlanması.
  5. Yerinde değerlendirmesi yapılan sağlık tesislerinin analiz raporlarının hazırlanması.
  6. Sağlık tesislerinin yerinde değerlendirilmesi sonrasında oluşturulan raporlar ile aksayan süreçlerin İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilmesi, çözüm yollarının araştırılması.
  7. Yerinde değerlendirme sonrasında oluşan puanların karneye yansıtılması.
  8. Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberlerinin hazırlanması ve revizyonların yapılması.
  9. İzleme.sağlık.gov.tr web adresinde oluşturulan gözlemci modülünde değişiklik planlamalarının yapılması ve uygulanması.

 

Paylaş